Skúšky technickej vyspelosti – páskovanie

V pondelok 22. decembra 2014 sa 20 karatistov z nášho klubu odhodlalo predstúpiť   pred skúšobnú komisiu a predviesť svoje technické zručnosti. Cvičenci boli skúšaní z techník na mieste – blokov, úderov, sekov, kopov, z techník v pohybe – úskokov, premiestňovaní v rôznych postojoch viacerými spôsobmi v súčinnosti s obrannými i útočnými technikami a z kata.

18 karatistov bolo úspešných; väčšina z nich cvičila vynikajúco.

8. kyu (biely pás so žltými koncami) získali: Martinka Miklášová, Martin Benkovský, David Pury, Laila Struhalíková.

7. kyu (žltý pás):Richard Červenka, Sebastián Sališ.

5. kyu (oranžový pás): Sonka Študencová, Veronika Haršanyová, Miška Antalcová.

4. kyu (zelený pás): Rudko Ochaba, Veronika Cabadajová.

3. kyu (modrý pás): Stanko Jurík, Matúš Haršany, Viktor Králik, Marián Bolla, Miroslav Miškovič.

1. kyu (tmavo hnedý pás): Marek Študenc, František Pernecký.

 

Share on FacebookShare on Google+