Skúšky technickej vyspelosti – páskovanie

V pondelok 22. júna 2015 11 karatistov z nášho klubu predstúpilo pred trojčlennú skúšobnú komisiu a predviedlo svoje technické zručnosti. Cvičenci boli skúšaní z techník na mieste – blokov, úderov, sekov, kopov, z techník v pohybe – úskokov, premiestňovaní v rôznych postojoch viacerými spôsobmi v súčinnosti s obrannými i útočnými technikami

8. kyu (biely pás so žltými koncami) získali: Kamilka Imrišková, Jurko Machala, Tomáško

7. kyu (žltý pás): Martinka Miklášová, Martin Benkovský, David Pury, Laila Struhalíková.

5. kyu (oranžový pás): Rudolf Králik, Braňo Lukačovič.

4. kyu (zelený pás): Sonka Študencová, Miška Antalcová.

Všetkým úspešným karatistom blahoželáme k získaniu vyšších technických stupňov.

tréneri KT NALÍ Budmerice

Share on FacebookShare on Google+