KARATE OPEKAČKA

V posledný júnový deň sme sa stretli všetci spolu – deti, dospelí, tréneri, rodičia, priatelia o 17.30 pred telocvičňou a vybrali sa na Silnicu na opekačku. Tréner Marek všetko vybavil a pripravil, za čo sme mu veľmi vďační. Každý si priniesol na čo mal chuť (slaninu, špekáčky, zeleninku…) a spoločne sme sa rozložili v prekrásnej prírode, v tichom, pokojnom areáli, ktorý sme na štyri hodinky oživili. Popri opekaní a debatovaní pri ohni sme naplno využili všetky športové plochy a zahrali si futbal, basketbal i tenis. Bolo nám spolu naozaj dobre, čo dokazuje aj fakt, že poslední sme odchádzali, až keď sme nevideli na loptu. Ďakujeme pánovi starostovi Savkuliakovi, že nám vybavil povolenie na vstup do areálu. Zároveň ďakujem všetkým trénerom, karatistom i rodičom za celoročnú spoluprácu a obci Budmerice i ZŠ s MŠ Budmerice za podporu klubu KT NALÍ Budmerice. Bez spolupráce všetkých by nebolo možné venovať sa deťom. Vďaka vám môžu naše deti pravidelne zmysluplne využívať voľný čas a tí, ktorí majú záujem, pripravovať sa na súťaže a reprezentovať našu obec na celoslovenských i medzinárodných súťažiach a turnajoch.

LETNÝ TURNAJ v KUMITE

26. júna 2017 sme zorganizovali pre všetky deti nášho karate klubu Karate Tím NALÍ Budmerice turnaj v športovom zápase. Odvahu nabralo 14 detí, ktoré si prišli zasúťažiť a zmerať si sily medzi sebou. Rozhodovalo 5 rozhodcov, pričom hlavným rozhodcom bola Katarína Setnická. Pretekári boli rozdelení do 5 kategórií podľa výkonnosti.
Najskôr sme si spoločne pripravili súťažnú plochu, tatami, dohodli sa na organizácii a pravidlách, ukázali si spôsob nástupu na zápasisko, bodovania jednotlivých techník a povelov hlavného rozhodcu no a potom to začalo. Niektorí bojovali s veľkým nasadením, niektorí s úsmevom v tvári ale boli i slzičky. Podstatné je, že všetci sme si zasúťažili a bolo nám spolu dobre. Ďakujem všetkým trénerom a rodičom, ktorí nám pomáhali pri organizácii a priebehu turnaja. No a tu je poradie v jednotlivých kategóriách:

deti A
1. miesto Soňa ŠTUDENCOVÁ
2. miesto Viktor KRÁLIK

deti B
1. miesto Martin BENKOVSKÝ
2. miesto Juraj STRNA
3. miesto Lukáš PAVČO
4. miesto Adam UHROVIČ

deti C
1. miesto Alexa DANŠOVÁ
2. miesto Julka VESELKOVÁ
3. miesto Jožko VESELKA

deti D
1. miesto Leo SALAJ
2. miesto Olívia SALAJOVÁ
3. miesto Martinka CINGELOVÁ

RP
1. miesto Rudko OCHABA
2. miesto Peťko KUČERA

Všetci umiestnení získali diplom, medailu a víťazi peknú trofej víťaza.
Srdečne blahoželáme všetkým umiestneným karatistom.