Tag Archives | páskovanie

PÁSKOVANIE

Najlepšie techniky na mieste, techniky v pohybe i kata (povinné zostavy) predviedol Stanislav Jurík.

Skúšky na STV

za predvedené výkony boli jednotlivým cvičencom 14.1.2017 udelené vyššie stupne

Vianočný turnaj

…15. decembra 2014… skúšky technickej vyspelosti – páskovanie 22. decembra 2014….

PLÁNY NA JÚN

Dňa 30.6.1014, pondelok, sú plánované skúšky technickej vyspelosti v našom karate klube…