VYSTÚPENIE KARATISTOV V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V TRNAVE

Vybraná skupina karatistov z karate klubu KT NALÍ Budmerice vystupovala  22. januára 2015 s karate programom pre handicapovaných kamarátov v Domove sociálnych služieb na Stromovej v Trnave. Katarína Setnická predcvičovala, moderovala a viedla celý tím cvičencov v zložení: Terezka Setnická, Stanko Jurík, Sonka Študencová, Davidko Pury, Viktor Králik, Martinko Benkovský, Miška Antalcová, Martinka Miklášová, Rudko Ochaba a Peťko Kučera.

Program sme zahájili spoločnou rytmickou rozcvičkou na hudbu a Katkiným prevedením jednej majstrovskej kata Bassai dai. Potom cvičili všetci postupne techniky zatvorenými rukami, nohami, otvorenými rukami. Dvoma hlavnými cvičencami v týchto vstupoch boli Rudko Ochaba a Peťko Kučera. Medzi jednotlivými dvojicami techník vystupoval náš tím katistov a to: Terezka Setnická, Stanko Jurík a Sonka Študencová. Najskôr zacvičili všetci traja spolu dve žiacke kata Taikyoku kake uke ič a Geki sai dai ič. V treťom vstupe zacvičil Stanko s Terezkou prvú majstrovskú kata Saifa.

Nasledovala krátka ukážka predzápasovej prípravy Soničky Študencovej a Mišky Antalcovej, v ktorej predviedli sériu kopov na lapy.

Potom si Katka zoradila všetkých cvičencov a tí postupne predvádzali kombinácie útočných techník rúk a nôh na lapy.

V modelovom zápase Mišky a Sonky dievčatá ukázali, že sú pripravené do zápasov nasledujúcej sezóny.

V špecializovaných posilňovacích cvičeniach spojených s karate technikami vo dvojiciach i v kruhu, naši karatisti predviedli, že po-silňovať a cvičiť sa dá aj zaujímavo a zábavne.

V závere programu predviedli Rudko Ochaba a Peťko Kučera svoje karatistické zručnosti, kreativitu a cit pre rytmus vo vlastných kata cvičených na hudbu.

Celý program sme zavŕšili spoločnou pohybovou aktivitou, v ktorej naši karatisti pomáhali handicapovaným kamarátom a ich vychovávateľkám nasadzovať chrániče na ruky a držali im lapy, do ktorých si naši noví priatelia s chuťou a vervou vyskúšali údery.

Spoločná fotka, občerstvenie,  spontánna komunikácia a povzbudzovanie potleskom počas vystúpenia veľmi spríjemnili túto úžasnú akciu.

Sme veľmi vďační DSS na Stromovej v Trnave, pani H. Ochabovej, manželom R. a T. Ochabovým, pánovi Benkovskému, pani Študencovej i vedeniam škôl, ktoré uvoľnili deti z vyučovania za to,       že sme mohli zrealizovať túto akciu.

Veľká vďaka patrí Katke Setnickej, ktorá zostavila program, trpezlivo ho s deťmi nacvičovala, vybrala a pripravila hudbu, pripravila si moderátorské vstupy a bravúrne zvládla trému, keďže cítila veľ-    kú zodpovednosť za celý tím cvičencov a celkové vystúpenie.  V neposlednom rade si naše ocenenie zaslúžia i samotní cvičenci, ktorí pristupovali k nácviku programu veľmi zodpovedne a na samotnom vystúpení zacvičili veľmi pekne.

Naši karatisti, sme na vás hrdí.

Vaši tréneri

Share on FacebookShare on Google+