KARATE OPEKAČKA

V posledný júnový deň sme sa stretli všetci spolu – deti, dospelí, tréneri, rodičia, priatelia o 17.30 pred telocvičňou a vybrali sa na Silnicu na opekačku. Tréner Marek všetko vybavil a pripravil, za čo sme mu veľmi vďační. Každý si priniesol na čo mal chuť (slaninu, špekáčky, zeleninku…) a spoločne sme sa rozložili v prekrásnej prírode, v tichom, pokojnom areáli, ktorý sme na štyri hodinky oživili. Popri opekaní a debatovaní pri ohni sme naplno využili všetky športové plochy a zahrali si futbal, basketbal i tenis. Bolo nám spolu naozaj dobre, čo dokazuje aj fakt, že poslední sme odchádzali, až keď sme nevideli na loptu. Ďakujeme pánovi starostovi Savkuliakovi, že nám vybavil povolenie na vstup do areálu. Zároveň ďakujem všetkým trénerom, karatistom i rodičom za celoročnú spoluprácu a obci Budmerice i ZŠ s MŠ Budmerice za podporu klubu KT NALÍ Budmerice. Bez spolupráce všetkých by nebolo možné venovať sa deťom. Vďaka vám môžu naše deti pravidelne zmysluplne využívať voľný čas a tí, ktorí majú záujem, pripravovať sa na súťaže a reprezentovať našu obec na celoslovenských i medzinárodných súťažiach a turnajoch.

Share on FacebookShare on Google+