VIANOČNÝ TURNAJ

Ocenenie Najúspešnejší pretekár získala Sonka Študencová, Najú-spešnejší tréner Katka Setnická a Za obetavú trénerskú činnosť Miroslav Ürge.