SEMINÁR – KATA SEIPAI

pre trénerov a pokročilých cvičencov

    21. septembra 2013 sa traja naši tréneri Ľubor, Katka a Gabika a dvaja pokročilí  cvičenci Elenka a Marek zúčastnili seminára zameraného na zdokonaľovanie majstrovskej kata Seipai. Seminár zorganizoval KT NALÍ Budmerice. Prebiehal v  Bratislave – Krasňanoch-  v priestoroch Centra voľného času, v telocvični karate klubu TJ Rapid Bratislava.

Seminár viedol Mgr. Vladislav Polgár PhD., 4. dan,  tréner A družstva kata v karate klube TJ Rapid Bratislava.

V úvode dvojhodinového seminára  pán Polgár najprv poriadne rozohrial a rozcvičil našich karatistov. Po spoločnom cvičení niekoľkých základných techník, predviedol kata v plnej paráde s  precízne zacvičenými technikami a úžasným nasadením. Potom sa venoval zdokonaľovaniu techník našich cvičencov, správneho dýchania, vysvetľoval a názorne predvádzal jednotlivé aplikácie  (použitie techník v praxi). Nasledovala časť zameraná na nácvik tempa a dynamiky. Na záver pán Polgár opäť zacvičil  Seipai, a potom po jednom cvičili Ľubor, Katka, Gabika a Marek. V úplnom závere prišli ešte na rad uvoľňovacie strečingové cvičenia.

Počas celého seminára vládla veľmi dobrá nálada. Všetci cvičili s veľkým záujmom a nasadením. Pán Polgár trpezlivo vysvetľoval, precvičoval, opravoval, povzbudzoval a dával praktické rady v oblasti práce s mládežou.

Celý seminár zaznamenával Juraj Polák, ktorý video nahrávky spracuje a vytvorí nám výukový didaktický materiál pre trénerov i cvičencov vo forme DVD.

Predbežne sme sa dohodli na ďalšom seminári pre deti, na ktorom si budú naši malí karatisti s pánom Polgárom zdokonaľovať kata gekisaidai 1.,2. alebo Sifu.

    Už teraz sa tešíme na ďalšiu vzájomnú spoluprácu, ktorá určite prispeje k zvýšeniu kvalít trénerov i cvičencov KT NALÍ Budmerice.

Share on FacebookShare on Google+