Tréneri

Veľmi ma teší, že aj naši tréneri pracujú na sebe a zvyšujú si postupne stupne technickej vyspelosti.
Milan Užovič získal v januári 2012 STV  2. dan.
Miroslav Urge získal v januári 2013 1. dan.
Katarína Setnická v júni 2013 získala 1. kyu.
Ľubor Setnický   v júni 2013 získal 2. dan.
Gabriela Setnická v júni 2013 získala 1. dan.
Františk Pernecký sa pripravuje na skúšky na  1. kyu, ktoré by chcel absolvovať na jeseň 2013.

Všetkým trénerom želám veľa chuti do ďalšej práce na sebe a zvyšovaní svojich odborných kvalít i do práce s deťmi, mládežou a dospelými.

Gabika Setnická
predseda KT NALÍ Budmerice

Share on FacebookShare on Google+