VIANOČNÝ TURNAJ

15. decembra 2014 náš klub zorganizoval 2. ročník Vianočného turnaja v kata a technikách pre všetkých členov karate klubu KT NALÍ Budmerice.

Turnaja sa zúčastnilo 19 cvičencov, ktorí si merali sily v štyroch kategóriách. Kategórie boli zostavené podľa technickej výkonnosti jednotlivých karatistov.

V kategórii biele pásy, biele pásy s jedným a dvoma žltými koncami sa najlepšie darilo Sebastiánovi Sališovi, ktorý si svojimi katami vybojoval 1. miesto. Na 2. mieste sa umiestnil Martinko Benkovskýna 3. Martinka Miklášová.

V kategórii žlté pásy s oranžovými koncami a oranžové pásy zvíťazila Miška Antalcová. 2. miesto si vybojovala Soňa Študencová3. miesto Veronika Haršanyová.

V kategórii zelených a hnedých pásov si na najvyšší stupienok vystúpila Katka Setnická, o trochu nižšie stál Stanko Jurík a na 3. mieste bol Matúš Haršany.

V kategóri RP zvíťazil Rudko Ochaba, na 2. mieste sa umiestnil Riško Červenkana 3. mieste Peťko Kučera.

Jednotliví pretekári boli ocenení diplomami, medailami, sladkosťami a víťazi získali aj veľký pohár.

V závere turnaja boli ocenení dvaja pretekári klubovým tričkom a to Stanko Jurík za poctivý prístup k tréningom a vzornú dochádzku, čo sa odzrkadľuje aj  na Stankových výkonoch; Sonička Študencová za najlepšieho pretekára klubu, nakoľko vyhrala veľké množstvo súťaží, na ktorých reprezentovala klub i obec. Taktiež bol ocenený jeden tréner  trofejou a to Katarína Setnická za úspešnú trénerskú činnosť. Katka každoročne pripravila veľmi dobre viacero pretekárov, ktorí sa svojimi výkonmi prebojovali až na Majstrovstvá Slovenskej Republiky. V poslednej sezóne sa na M-SR prebojovalo 9 pretekárov z nášho karate klubu. Až 7 z nich pripravovala Katka.

Vianočný turnaj nám spestrili svojim vystúpením niekoľkí naši karatisti. Najprv nám Rudko Ochaba s Peťom Kučerom zacvičili vlastné kata. Po nich nám trojica Terezka Setnická, Stanko Jurík a Sonka Študencová predviedli tímové cvičenie kata Taikyoku kake uke ič a Saifa.

Veríme, že turnaj bol pre pretekárov, rodičov, príbuzných, priateľov karate i trénerov príjemným záverom roka v karate klube.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojim pričinením zaslúžili na realizácii 2. ročníka Vianočného turnaja.

Share on FacebookShare on Google+